Humbleness på norsk

HUMBLENESS

CROSS CULTURAL 

SYSTEMIC COUNSELING


Mayumi Igarashi

Email

may.juni@gmail.com

Velkommen til HUMBLENESS,

veiledningstjeneste for kryss-kulturelle

relasjoner


Ønsker du en skreddsydd rådgivning og veiledningstjeneste

til deg og din kjære, som har en del utfordringer i kommunikasjon?


Har du kjæreste med en annen kultur, og tenker dere 

på å gifte dere i nærmeste framtid?


Veilederen er spesialisert i kryss-kulturelt parforhold

og kommunikasjon, med mange års erfaring i

ulike type veiledningstjenester. 


På denne siden vil jeg presentere litt om tankene mine på kryss-kulturell

relasjon og dens typiske utfordring, om systemisk veiledning

og min bakgrunn.


Leve kryss-kulturelt? 


Det er en spesiell opplevelse å flytte til et nytt land, særlig når en må lære seg nytt språk og venne seg til en ny kultur.  Å være immigrant kan bety å høre til minoriteter i det nye landet, og det kan i og for seg selv innebære flere utfordringer.  Vanlige følelsesmessige utfordringer kan også oppstå i form av usikkerhet om å bli akseptert som man er, og om man mestrer ulike krav i samfunnet. 


Kryss-kulturelt parforhold byr på enda flere kompleksiteter da det er to partnere inni bildet.  Kryss-kulturelt ekteskap (eller relasjon) innebærer to mennesker som kommer fra forskjellige språklige, religiøse eller etniske grupper eller nasjonaliteter.  (Breger and Hill 1998). 


Krysskulturelt par kan ofte møte større utfordringer enn par består av to like kulturer.  Når den ene i paret må snakke et fremmedspråk etter å ha flyttet til partnerens land, kan det i tillegg oppstå kommunikasjonsvansker på grunn av språket. 

På en annen side kreves ofte en stor innsats for den som tar imot sin kjære i sitt hjemland.  Det er ofte store forventninger om at personen skal ordne mye praktisk. Det kan også oppstå samvittighetskvaler, når den som flytter har det tøft. 

To mennesker som er glade i hverandre, kan fort oppleve frustrasjon som følger av  utfordringer i starten.  Stor frustrasjon over tid kan påvirke også relasjonen til paret.   


Det reiser seg ellers flere spørsmål paret bør finne svar på:  Hvordan forholder man seg til høytider i hverandres kultur, for eksempel?  Hva med barnoppdragelse? Livssyn og praktisering av det man tror på?

En annen stor utfordring kan også være samfunnsdeltakelse av den partneren som flytter.  Hvordan følger man sin egen karrieredrøm i et nytt land?  Å ha barn som vokser opp i kryss-kulturelt hjem kan også bety flere utfordringer for mange. 

 

Praktiske og mentale forberedelser gjennom god kommunikasjon kan hjelpe paret til å takle å møte disse utfordringene sammen på konstruktiv måte.


Breger, R. and Hill. R. (1998). Cross-cultural marriage: Identity and choice.  Oxford: Berg. 

   Når trenger en veiledning?


Ut fra erfaringer med norsk-japansk par, kan jeg anbefale par å få liten starthjelp til å snakke bedre sammen når paret har fått kommunikasjonsmønster som fører til krangel. 

Som allmenn kunnskap kan man si at de fleste krangler og har sterke uenigheter med hverandre fra tid til annen.  Jeg tenker at så lenge paret takler utfordringer sammen og kan komme til forsoning etter krangel, kan man bevare den gode relasjonen.  

Når det ikke har vært mulig å ha god kommunikasjon over tid, eller den ene eller begge begynner å oppleve relasjonen vanskeligere, anbefales veiledning fra profesjonell person.  
Systemisk veiledning


Min praksis er basert på systemisk tilnærming.  Det er flere arbeidsmåter innenfor systemisk forståelse, men grunnleggende systemteori forstår problemer som relasjonelle fenomener, og man er opptatt av å finne løsninger som virker, framfor årsak.  Man tenker også at all adferd hos mennesker er i gjensidig interaksjon og blir påvirket av både hverandre og omgivelser (kontekst).     


Blant flere systemiske arbeidsmåter, er jeg opptatt av "samarbeidende tilnærming" og "narrativ terapi".  Jeg betrakter klienten som ekspert for sitt eget liv, og min oppgave er å skape åpent og fritt samtaleatmosfære hvor nye ideer kan utforskes og utvikles sammen med klienten.  Den ydmyke og nysgjerrige holdning hos terapeuten/veilederen er det viktigste redskapet i mitt arbeid.


I utgangspunktet ber jeg klienten fortelle hva som opptar tankene og hjertet, eller hva man er bekymret for.  Ut fra denne fortellingen stilles det spørsmål.  

Ved par veiledning er det best at jeg møter begge partnere, men det forståes som vanlig at den ene parteneren vil snakke først alene. 


Jeg har yrkesmessig taushetsplikt, og verken innholdet i samtalen eller klientforholdet ikke kommer ut av rommet.


   

Min profil


Jeg er opprinnelig fra Japan og har bodd i landet siden 1995.  Jeg er utdannet som sosionom i bunn, etter hvert som diakon og familieterapeut.  


Ideen om å ville jobbe med kryss-kulturelle par og familie vokste gjennom erfaringer og møter med mange par i Norge.  Og dette er også tema i min masteroppgave.  

Som yrkesutøver har jeg hatt mange års erfaring med å jobbe med mennesker med utfordringer i forskjellige sammenhenger.  For tiden jobber jeg med unge mennesker med mentale utfordringer som hoved jobben, ved siden av Humbleness.  


Mitt ønske er å kunne bli til hjelp til enkelte personer og par for å finne sine egne løsninger i aktuelle utfordringer. 


Utdanning:

Master i Familieterapi og Systemisk praksis fra VID vitenskapelige høgskole Diakonhjemmet (2018)

Videreutdanning i diakoni fra Diakonhjemmets Høgskole (2001)

Sosionom (Cand.mag i sosialt arbeid) fra Høgskolen i Oslo (1999/2000)

Sertifisert kursleder i PREP, Prevention and Relationship Enhauncement Program (2015)


Yrkes praksis/erfaring:

Sosialkonsulent, Ungbo Oslo kommune, 2018 - 

Miljøterapeut, Oslo mottak, 2016 - 2018

Veileder i NAV, 2007 - 2016

Soknediakon, Den norske kirke, 2001-2006


For dere som bor i Oslo og omegn, arrangerer jeg mini-kurs og temakafé på norsk (engelsk) og japansk.  Disse arrangementene blir annonsert på min side på FaceBook (Lenken finner du nederst på siden) og Home. 


Hvis du har spørsmål eller kommentar, vennligst bruk kontaktskjema i "Price & contact".   
Address

Slorhøgda 2, 1407 VINTERBRO, NORWAY


By bus no 505 to Fålesloråsen/TusenFryd 

23 min from Oslo and 7 min from the bus stop. 

Copyright © All Rights Reserved